תוכן ומבנה הספר

הספר בנוי משלושה חלקים:
1. מבואות.
2. עוגנים שתומכים בתיאוריה.
3. הצגת הממצאים על פי סדר המסע.

חלק ראשון – מבואות

פרק 1  – הקדמה – מספר את סיפור המסגרת של הגילויים מהזוית האישית של המחבר.
פרק 2  – אמת היסטורית או מיתוס – מציג בפני הקוראים את הטיעונים בעד ונגד הסברה שיציאת מצרים היא אמת היסטורית.
פרק 3  – תקציר הפרקים הקודמים – מתאר את האירועים שקדמו ליציאת מצרים בתמצית. נועד עבור אלו ששיעורי התנ”ך הם היסטוריה נשכחת עבורם.
פרק 4  – התיאוריות השולטות – ישנן תיאוריות רבות אודות יציאת מצרים. בפרק זה נסקור את המרכזיות והמעניינות שבהן.
פרק 5  – תיאורית הנתיב המערבי – הצגת ההיסטוריה של התיאוריה הטוענת כי בני ישראל צעדו לכיוון אפריקה.

חלק שני – עוגנים

פרק 6 –  אליהו הנביא – בפרק זה אנו דנים בעובדה שלמעט מקרה אחד, לא היו מבקרים בהר סיני מאז מעמד קבלת התורה בכל ההיסטוריה היהודית.
פרק 7 –  הר סיני הוא הר געש – זהו אחד מטיעוני העוגן של התיאוריה והוא משתלב היטב במסלול ההליכה באפריקה.
פרק 8 –  משה מלך הכושים – מי היתה אשתו הכושית של משה וכיצד הדבר מוכיח שמשה בילה באפריקה לאחר בריחתו ממצרים.

חלק שלישי- הממצאים

פרק 9  – ים סוף – ממצאים חדשים אודות מיקום חציית ים סוף כולל אישור של הידרולוג שאכן הטופוגרפיה שם מתאימה לתיאור המקרה בתורה.
פרק 10 – דארב אל ארבעין – אחד הממצאים החשובים של ספר זה הוא נתיב ההליכה של בני ישראל דרומה במדבר הנובי.
פרק 11 – סלימה-סוכות-מרה – הפרק עוסק בשלושת התחנות החשובות הללו והממצאים אודותן המהווים את הליבה של ספר זה.
פרק 12 – הדרך להר סיני – פרק זה מפרט ומרחיב אודות התחנות השונות עד הר סיני ומשלב אותן בתוואי הדרך.
פרק 13 – עמלק – האם נמצא אותו שבט מסתורי שזינב בחלשים ובני ישראל נצטוו לחסלו?
פרק 14-  מה לג’ירפה ואוהל מועד– מספר תעלומות בנוגע לאוהל מועד, משכנו של ארון הברית, באות על פתרונן בהנתן אפריקה כנתיב ההליכה.
פרק 15 – המשך הדרך – הפרק עוסק בתוואי ההליכה לאחר מעמד הר סיני.
פרק 16 – אלו שעברו את הים – כיצד חזרו בני ישראל מאפריקה לכנען? לא סביר שהם חזרו דרך מצרים… אם כן כיצד?
פרק 17 – סוף הדרך – היכן עשו בני ישראל את דרכם הארוכה צפונה אל עבר כנען.
פרק 18 – סוף דבר – סיכומים.

י