להלן הראיון מתוך ישראל היום. ראשית עמוד ימין ובהמשך הצילום של עמוד שמאל.