תקנון האתר ומדיניות ביטולים

ברוכים הבאים,
מסמך זה פונה לנשים ולגברים כאחד למרות שהוא מנוסח בלשון זכר. גבירותיי הנכבדות, אתכן הסליחה.
התקנות במסמך זה, יחד עם ההבהרות התהליכים והנהלים בתוך האתר מוגדרים כ “תקנון האתר”. משתמש אשר מבקר באתר, מבצע בו פעולה כלשהי כגון הרשמה, רכישה, קריאה וכו’, מקבל על עצמו את תקנון זה. אם אינך מסכים לכך, ואינך מתכוון להיענות לתקנון, אנא עזוב את האתר לאלתר.

1. האתר LostExodus.co.il מופעל על ידי שחר גפני, “בעל האתר”.

2. הרוכש מנוי לקריאת תכני האתר מצהיר כי הינו בגיר וכי הוא רשאי לבצע הזמנה באתר בהתאם לדין.

3. תנאי לביצוע הזמנה, על המזמין למסור לידי בעל האתר באמצעות טופס ההזמנה המיועד לכך את הפרטים כפי שהם נדרשים בטופס ההזמנה.

4. מסירת כל הפרטיםהנדרשים בטופס הנה תנאי לביצוע ההזמנה מהאתר. בעל האתר שומר על זכותו לדחות ו/או לבטל כל הזמנה בגין מסירת פרטים בלתי נכונים.

5. תשלום עבור המנוי ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי המתאפשרות על ידי שותפי הסליקה של האתר, חברת טרנזילה בע”מ והסולק עצמו, חברת ישראכרט בע”מ.

6. בעל האתר שומר על זכותו להוסיף או להסיר חברה מהחברות המפורטות מרשימת החברות אשר באמצעות כרטיסי האשראי שלהן ניתן לבצע הזמנה מהאתר.

7. מסירת פרטי כרטיס האשראי תתבצע באמצעות האתר, בהתאם לבחירת המזמין.למען הסר ספק, תשלום באמצעות כרטיס אשראי מהווה תנאי לביצוע ההזמנה.

8. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ גם אם לא צויין זאת במקום זה או אחר.

9. הפרסום באתר הינו בגדר הזמנה לקבלת הצעות בלבד. וביצוע הזמנה על-ידי המזמין הינו בגדר הצעה. ההזמנה תיחשב כי התקבלה על ידי בעל האתר רק עם אישור חיוב כרטיס האשראי של המזמין. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה מכל סיבה שהיא כל עוד לא התקבלה ולא הושלמה ההזמנה.

10. המזמין יבצע את ההזמנה בהתאם לתנאים המוקדמים כפי שפורטו לעיל, וימסור את מלוא הפרטים הנדרשים לרבות פרטיו האישיים, אמצעי תשלום, הכל על-פי טופס ההזמנה.

11. לאחר ביצוע ההזמנה יוצג באתר אישור על קבלת ההזמנה מאת המזמין. אישור זה אינו מהווה אישור לביצוע העסקה והעסקה תאושר בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי ובדיקת הפרטים שנמסרו בטופס ההזמנה.

12. בעת ביצוע ההזמנה ימסור המזמין את פרטי כרטיס האשראי, ואלה ישלחו ישירות, ובאופן דיגיטלי, אל חברת החיוב. פרטי כרטיס האשראי לא יישמרו באתר.

13. עם קבלת אישור חברת האשראי, תתבצע העסקה.

14. חשבונית מס תישלח במייל אל המזמין לאחר השלמת העיסקה.

15. מדיניות הביטול היא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981, ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה) התשע”א 2010.

16. בעל האתר מעניק למשתמש באתר רשות לקרוא את תכניו למטרה הנאה והשכלה אישית בלבד.

17. ההרשאה הנ”ל אינה מתירה:

א. לשנות, לשכפל, להעתיק או למכור מחדש.
ב. לעשות שימוש מסחרי באתר.
ג. להעתיק פרטים חסויים באתר לרבות פרטי משתמשים.
ד. להיכנס לאתר באמצעות רובוט (כלי דיגיטלי אוטונומי) מכל סוג ולכל מטרה.
ה. להפריע בכל דרך שהיא לפעולת האתר.
ו. לעקוף כל תהליך שהוא באתר לכל מטרה.
ז. לעשות שימוש כלשהוא באלמנטים עיצוביים או סימני מסחר באתר.
ח. להשתמש בסימנים המסחריים של האתר.
ט. למכור מחדש מידע מתוך האתר.
י. לספק לאחר את פרטי הגישה לאתר.

לביצוע חוקי של כל אחד מהאיסורים לעיל, נדרש אישור של בעל האתר בכתב ומראש.

18. תוכן סימני מסחר – תוכן האתר וסימני המסחר באתר הנם רכושו של בעל האתר. אין לעשות בהם כל שימוש ללא הרשאה בכתב.

19. שימוש אישי – קריאת התכנים שבאתר הם למטרות שימושו האישי בלבד של הקורא והקורא בלבד. אין להעביר פרטי גישה של האתר לאחר. קורא שיעשה זאת, חשבונו ייחסם. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכני האתר ללא רשות בכתוב של בעל האתר.

20. סיסמאות, הגנת פרטיות, וניטור מידע – כל משתמש לו סיסמת כניסה אחראי לשמור את פרטי הסיסמה חסויים, למנוע גישה לא רצויה לסיסמא. הדוא”ל הנו חלק ממנגנון הכניסה לאתר.

21. במסגרת הפעילות השוטפת האתר אוסף סטטיסטיקות אודות השימוש וכמות הדפים הנקראית.

22. הודעת מבעל האתר. בעל האתר יוכל לשלוח הודעות דואר אלקטרוני מבלי שהדבר יחשב ל”דואר זבל”. לקוח יוכל לבקש להסרה מרשימת התפוצה.

23. הפסקת התקשרות וביטול מנוי – הסכם זה ניתן להפסקת התקשרות חד צדדית עקב מכלול סיבות, כולל סיבות כלכליות או משפטיות. כל הפרה של תנאי או חלק מתנאי הנם עילה להפסקת ההתקשרות.

24. במקומות בהן יורשה לגולשי האתר להביע את דעתם, הן בתגובות לתכני הספר והן בשאר הפורומים הרלבנטים, על הגולש לנהוג באדיבות ובכבוד הן לתכני האתר והן באשר לגולשים אחרים. גולש אשר לא ינהג לפי כללים אלו, תחסם אפשרותו מלהביע את דעתו באתר לאלתר וללא יכולת ערעור. גולש אפשר יפעל להפריע למהלך התקין של פעילות האתר או לחווית השימוש של גולשים אחרים, תופסק ההתקשרות איתו באופן מיידי וחשבונו ייחסם.

25. לבעל האתר הזכות המלאה לערוך שינויים בכל עת הן באתר, בתנאי השימוש באתר (מסמך זה) ובמחירי הגישה לתכנים.

26. בעלי האתר שומרים את כל הזכויות על תכני האתר לרבות על שינויים בתוכן שנעשו על בסיס המלצות והצעות לשיפור של גולשים. גולש אשר מציע הצעה לשיפור או תיקון אי אלו מתכני האתר, מסיר מראש כל דרישה או תביעה לזכויות יוצרים בעבור רעיונות ותכנים אלו. אם אינך מסכים לדרישה זו, המנע מראש מלהציע הצעות, רעיונות או תכנים.

27.  רשות שיפוטית – כל המחלוקות המשפטיות הקשורות לאתר זה ידונו בית המשפט הישראלי בעיר תל אביב בלבד.

28.  טיפול בחילוקי דעות – לפני כל תהליך של תביעה מחויבים הצדדים לתהליך גישור לפני מגשר שיבחר מרשימת המגשרים המוסמכים על ידי הרשות השופטת בישראל, אלא אם יבחר בעל האתר לפנות לערכאות.

29.  שלמות התקנון – מובהר בזאת כי המסמך על כל חלקיו הוא המחייב. הכותרות הנן משניות ומטרתן לעזור בקריאה, אין להסתפק רק בחלק מהמסמך, הוא, בגרסתו האחרונה מחייב על כל חלקיו.

המסמך נערך ועודכן בתאריך 17 לפברואר 2023.